Fesih Nedir?
Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde sona erdirilmesidir. Sözkonusu durum gerçekleştiğinde Ortaklık hisse senetleri Borsa kotundan da çıkarılır.
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Finansman Bonoları
Fiyat Adımı
Fiyat Endeksleri
Fiyat Kotasyonu Vermek
Fiyat Marjı Fiyat Aralığı
Fiyat Önceliği
Fiyat İstikrarı
Forward
Forward Forward
Forward İşlemler